Profile Page

  • ایمیل: majid.arda@yahoo.com
  • Nice Name: animstar
  • سایت:
  • Registered On : 2019-12-14 06:48:17
  • وارد شده با نام: Animstar

همه Posts

شرکت انیم استار، از موفق ترین شرکت های چندرسانه ای کشور در حوزه ی تولید و ساخت انیمیشن، تیزر تبلیغاتی، موشن گرافیک، بازیسازی و جلوه های ویژه می باشد.

خبرنامه ما

بعضی از کارها به راحتی قدرت انیم استار را توصیف می‌کنند. به زودی شاهد کارهایی فاخر و برتر از انیم استار می شوید.