آیا تعرفه تیزر موشن گرافیک با تعرفه موشن گرافیک تفاوت دارد؟ (قسمت اول)

تعیین تعرفه تیزر موشن گرافیک می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد. تیزر های موشن گرافیک جنبه تبلیغاتی گسترده ایی دارند. در واقع تیزر اصلی ترین هدفش تبلیغات است. این هدف می تواند بر تعرفه تیزر موشن گرافیک  اثر گذار باشد. در مقابل شما با موشن گرافیک هایی نیز روبرو هستید که هدف آن ها تبلیغات نیست بلکه هدفشان فرهنگ سازی یا اشاعه کار عام المنفعه ایی از طریق پخش موشن گرافیک است.
اگر ساخت تیزر موشن گرافیک  با هدف تبلیغات مد نظر باشد باید در ساخت تبلیغ به عنوان درون مایه تیزر به چند نکته توجه کرد. این موارد سبب خواهند شد که تعرفه تیزر موشن گرافیگ با تعرفه موشن گرافیکی های معمولی تفاوت کند.

صداگذاری و تاثیر آن بر تعرفه تیزر موشن گرافیک

یک تبلیغ خوب باید از صداگذاری با کیفیتی برخوردار باشد. زیرا تبلیغ بدون صدا نمی تواند آن طور که باید و شاید بر مخاطب خود اثرگذار باشد. بنابر این اگر قرار باشد تیزر موشن گرافیک با یک صداگذاری خوب ارائه شود بدون شک انجام این عمل بر تعرفه تیزر موشن گرافیک تاثیر خواهد گذاشت. در مقابل یک موشن معمولی که هدف تبلیغی ندارد می تواند بدون صدا نیز طراحی شود. شما امروزه موشن هایی را در مترو یا اماکن عمومی مشاهده می کنید که تنها با هدف فرهنگ سازی شکل گرفته اند این موشن ها اغلب بدون صدا هستند. زیرا درون مایه تبلیغی ندارند بلکه هدف دیگری را پی گیری می کنند به همین دلیل تعرفه این نوع از موشن گرافیک ها بدون شک از تعرفه تیزر موشن گرافیک تبلیغاتی بسیار پایین تر است.
صداگذاری می تواند ابعاد مختلفی به خود بگیرد و در بین صدا پس زمینه شعار کسب و کار یا صدای کسب و کار که به برند آن تجارت تبدیل شده است نیز پخش شود. اگر در تیزر موشن گرافیک این حالت شکل گرفت مطمئن باشید تعرفه تیزر موشن گرافیک می تواند تحت تاثیر این تغییر و تحول ها قرار گیرد.

شرکت انیم استار، از موفق ترین شرکت های چندرسانه ای کشور در حوزه ی تولید و ساخت انیمیشن، تیزر تبلیغاتی، موشن گرافیک، بازیسازی و جلوه های ویژه می باشد.

خبرنامه ما

بعضی از کارها به راحتی قدرت انیم استار را توصیف می‌کنند. به زودی شاهد کارهایی فاخر و برتر از انیم استار می شوید.